Arhiva

BONTON
ili
Kako pristojno provesti dan

prema ideji i u izvedbi Kristijana Ugrine

Tekst: Kristijan Ugrina, Jelena Milošević
Režija: Željko Zorica, Kristijan Ugrina

Stručni savjetnik: Jasenka Pregrad, psiholog
Scenografija i kostim: duo Bembo
Lutke: Marijana Županić
Scenska rekvizita: Toni Andrijanić
Glazba: Krešimir Miščević, Robert Ugrina
Koreografija: Ljiljana Zagorac
Fotografija: Luka Baljkas

Producenti: Tatjana Aćimović, Željko Zorica

Ton: Davor Popović
Rasvjeta: Dražen Dundović
Pozornički tehničari: Vilim Sever

Zagrebačko kazalište lutaka
Ravnatelj: Nikola Ćubela, prof.
Umjetnički voditelj: Zoran Mužić
Urednica promidžbenog materijala: Petra Mrduljaš
Odnosi s javnošću: Kristina Krtenjak