Arhiva

S PRIJATELJIMA PROTIV MINA


Projekt BEMBO I PRIJATELJI PROTIV MINA

Projekt je podijeljen na nekoliko dijelova:
 1. predstava BEMBO I PRIJATELJI
 2. priprema i tiskanje slikovnica Bembo i opasnost na Mrkvinom vrhu i Ugroženi svijet
 3. izvođenje predstave BEMBO I PRIJATELJI i podjela slikovnica
 4. snimanje i produkcija edukativnog filma koji bi se temeljio na predstavi BEMBO I PRIJATELJI
 5. snimanje i produkcija CD-a s glazbom koja djeci kroz pjesme i igru govori i ukazuje na opasnosti od mina i eksplozivnih sredstava


PODRUČJE DJELOVANJA

Djelovanje Udruge Bembo je interdisciplinarno. Projekt Bembo i prijatelji protiv mina podržava nekoliko područja.
 1. djeca i mladi
  projekt je prvenstveno namijenjen djeci predškolske i osnovnoškolske dobi
 2. kultura i umjetnost
  projekt se koristi kazalištem, lutkarstvom, filmom, animacijom, glazbom te ilustracijom i pričom
 3. obrazovanje i znanost
  projekt je namijenjen djeci od 3 do 14 godina u Zagrebu i na cijelom području Republike Hrvatske a prvenstveno dijelovima na kojima se izvodi razminiranje. Dosadašnja iskustva pokazuju kako i roditelji pozitivno reagiraju na projekt.
 4. zdravlje i ekologija
  projekt kroz predstavu, slikovnice, film i CD educira djecu o opasnostima od mina i o ugroženim životinjskim vrstama u Zagrebu i Republici Hrvatskoj
 5. socijalna slika
  namjera je Udruge Bembo kroz projekt donirati slikovnice, film i CD školama u Zagrebu i Republici Hrvatskoj a prvenstveno onim na ugroženim područjima, Ako je moguće nekim školama treba donirati i infrastrukturu kako bi mogli projekt odraditi do kraja.

U ostvarenju projekta sudjeluju:

Norwegian Peoples Aid
International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance
Hrvatska udruga poslodavaca � Udruga poslodavaca humanitarnog razminiranja
Hrvatska udruga �rtava mina
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport


CILJEVI, FAZE, DINAMIKA ODVIJANJA PROJEKTA

Cilj projekta je napraviti cjeloviti neprofitni proizvod o minskoj opasnosti za područje Republike Hrvatske u kojem će sudjelovati razne organizacije i pojedinci.

 • svibanj 2005, predstava BEMBO I PRIJATELJI
 • siječanj - ožujak 2006. priprema i tiskanje slikovnica Bembo i opasnost na Mrkvinom vrhu i Ugroženi svijet
 • ožujak-travanj (vrijeme koje se poklapa s poljodjelskim radovima i najopasnije je za populaciju na ugroženim područjima) izvođenje predstave BEMBO I PRIJATELJI i podjela slikovnica. Predstava će gostovati po cijeloj Hrvatskoj na područjima gdje se provode aktivnosti protuminskog djelovanja: razminiranje, upoznavanje s opasnostima od mina te pomoć minskim žrtvama. Tijekom 60-minutnog interaktivnog programa djeca će biti educirana o opasnostima od mina i minsko-eksplozivnih sredstava.

  Uz izvedbe same predstave djeca i škole će dobiti slikovnice koje educiraju o minskoj opasnosti i ugroženim vrstama u Hrvatskoj.
 • listopad 2005 - travanj 2006 snimanje edukativnog filma koji bi se temeljio na predstavi BEMBO I PRIJATELJI